Netwerk groepen

Netwerk Groepen

Met de organisatie van PEP’s, themabijeenkomsten, de Annual Conference en de Treasury-beurs wil de DACT graag een hoogwaardig en professioneel netwerk bieden voor de bijna 700 (!) leden. We zijn dan ook voortdurend alert om deze netwerkfunctie van de vereniging zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de leden.

Sounding Board Treasury Control