Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging advies verstrekt. De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Bij de samenstelling van de Raad van Advies wordt rekening gehouden met de diverse facetten welke – gelet op het doel en de middelen van de vereniging – de aandacht van de Raad van Advies vragen.

De leden van de Raad van Advies worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd en kunnen door de Algemene Ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
De Raad van Advies en het Bestuur vergaderen minimaal éénmaal per kalenderjaar.

De  huidige Raad van Advies wordt gevormd door:

Esther Goemans-Verkleij, Partner Treasury bij Orchard Finance

Robin Page, Chief Executive bij TMI

Klaas Springer, Senior Lecturer Treasury and Financial Management (VU Amsterdam/Utrecht University/TIO University of Applied Sciences)

 

Klaas Springer

Senior Lecturer Treasury and Financial Management (VU Amsterdam/Utrecht University/TIO University of Applied Sciences)

Sluiten

Lees meer

Esther Goemans-Verkleij

Partner Treasury bij Orchard Finance

Sluiten

Lees meer

Robin Page

Chief Executive bij TMI

Sluiten

Lees meer