Raad van Advies

Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging advies verstrekt. De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Bij de samenstelling van de Raad van Advies wordt rekening gehouden met de diverse facetten welke – gelet op het doel en de middelen van de vereniging – de aandacht van de Raad van Advies vragen.

De leden van de Raad van Advies worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd en kunnen door de Algemene Ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
De Raad van Advies en het Bestuur vergaderen minimaal éénmaal per kalenderjaar.

De  huidige Raad van Advies wordt gevormd door:

George Dessing is Executive Senior Vice President Treasury & Risk van Wolters Kluwer, een mondiale, toonaangevende aanbieder van professionele informatie, software en diensten. In deze positie is George verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten op het gebied van treasury, riskmanagement en onroerend goed van Wolters Kluwer, ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Eerder bekleedde George verschillende functies bij NetHold Finance, onderdeel van de FilmNet Group, in Nederland en België. George studeerde Bedrijfseconomie aan de HEAO in Den Haag en behaalde een master in Bedrijfseconomie aan Tilburg University. George trad in 2007 toe tot het DACT-bestuur, en heeft – op grond van buitenstatutaire benoemingen – negen jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Hij trad in 2016 af en werd bij zijn aftreden tot erelid benoemd. George is sinds 2017 lid van de Raad van Advies.

Jeroen Seyger studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisatie in Financiering. Na verschillende functies in de Investment Banking divisies van de Rabobank en ABN AMRO is hij bij Sara Lee | Douwe Egberts gestart als Assistant Treasurer. Na een overstap als Assistant Treasurer bij de TNT Post Group (TPG) is hij daar lang Group Treasury Director geweest. Daarna bekleedde hij verschillende financiële functies bij TNT, MRG en Koninklijke Wagenborg, waar hij sinds 2006 werkzaam is als CFO. Jeroen was van 2003 tot 2005 DACT-bestuurslid.

Sander van Tol studeerde Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een korte periode als Assistent Treasurer bij het Woningbedrijf Rotterdam te hebben gewerkt, startte hij in 1996 als Consultant bij Zanders, Treasury & Finance Solutions. In 2001 werd Sander benoemd als partner van deze firma. Binnen Zanders is hij medeverantwoordelijk voor de advisering aan de Corporate Clients. Naast zijn functie bij Zanders is hij docent en voorzitter van het curatorium bij de postdoctorale Treasury Management & Corporate Finance opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sander is spreker op internationale conferenties en verzorgt trainingen voor ACT op het gebied van Corporate Finance en Risk Management. Sander was van 2008 tot 2010 lid van het bestuur van DACT. Hij is in 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies.