Sounding The Technical Committee has set up a sounding board across Treasury Controllers to exchange ideas and experiences and share knowledge and expertise. The sounding board discusses strategic topics like how to ensure Treasury Control remains a supportive function rather than an auditing function and how to embed segregation of duties in your organization and organizational culture, but also more operational topics on appropriate controls and risk measures and best-in-class reporting. 

The sounding board currently consist of 14 members who discuss matters in a trusted environment. It meets quarterly in a hybrid setting to allow attendance both in person and online.

In case you are interested in participating in the sounding board, please send an e-mail to vaktechniek@dact.nl

Klankborggroep Treasury Control
De Commissie Vaktechniek heeft in 2022 een klankbordgroep opgezet voor Treasury Controllers om ideeën en ervaringen uit te wisselen en kennis en expertise te delen. Er is ruimte om zowel strategische onderwerpen, zoals de rol van Treasury Control en het verankeren van functiescheiding binnen een organisatie, als operationele onderwerpen, zoals best-in-class beheersmaatregelen en rapportages, te bespreken.

De klankbordgroep bestaat momenteel uit 14 leden en heeft een besloten en vertrouwelijk karakter. Zij komt elk kwartaal in een hybride vorm bij elkaar zodat zowel fysieke als online deelname mogelijk is.

Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de klankbordgroep, kun je je interesse kenbaar maken via vaktechniek@dact.nl