Met de organisatie van PEP’s, themabijeenkomsten, de Summer Conference en de Treasurybeurs wil de DACT graag een hoogwaardig en professioneel netwerk bieden voor de 660 leden. We zijn dan ook voortdurend alert om deze netwerkfunctie van de vereniging zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de leden.

Daarom heeft het bestuur begin 2014 een specifieke netwerkgroep opgericht:  de “DACT Young Treasurers”. Deze netwerkgroep wil met name de “jongere” leden binnen de DACT en de leden die tot zo’n 5 jaar ervaring hebben in het treasuryvak een informeel en bovenal zeer laagdrempelig platform bieden. De opzet is dat je sparringpartners op het juiste niveau vindt en dat je contacten opdoet met enthousiaste vakgenoten die je ook buiten de DACT-events wat gemakkelijker benadert om over actuele treasury-issues van gedachten te wisselen.w

Spreekt dit netwerk je aan, meld je dan aan als lid van DACT zodat je ook deel kunt uitmaken van de DACT Young Treasurers.

DACT Mentoring Programme

Het bestuur heeft eveneens een Mentoring Programme opgezet voor Young Treasurers.

Meer lezen

Bart Verweij – bestuurslid DACT

Junior Treasury bootcamp 2019
Junior Treasury Bootcamp 2018
Junior Treasury Bootcamp 2017
Junior Treasury Hackathon