MISSION STATEMENT DACT

Als dé beroepsvereniging van (corporate) treasurers en treasuryprofessionals richt DACT zich op drie samenhangende kerndoelen:

Verbinden

Verbinden

FACILITEREN

FACILITEREN

ONTWIKKELEN

ONTWIKKELEN

DACT verbindt de leden met elkaar door het bieden van een netwerk. DACT faciliteert een platform voor de uitwisseling van informatie en verdieping van kennis. DACT bevordert daarmee de professionele ontwikkeling van de leden en van het vakgebied Treasury. DACT draagt het belang van het vakgebied actief uit, zowel binnen de vereniging als ook daarbuiten.

Visie

1

DACT bevordert een professionele en integere beroepsuitoefening en stimuleert de ontwikkeling van treasuryprofessionals en ondersteunt dit met een gedragscode en gedegen educatieprogramma.

2

DACT signaleert en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied die voor de beroepsgroep van belang zijn en vertegenwoordigt – voor zover mogelijk – de belangen van de beroepsgroep.

3

DACT richt zich permanent op het vergroten van de bekendheid van het treasuryvak en het versterken van de positie van de treasuryprofessional en onderhoudt contacten met nationale en internationale organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen.

Hoe doen we dat

1

EDUCATIE- EN ACTIVITEITENPROGRAMMA VOOR

  • Alle leden
  • Young Treasurers
  • Interim Treasury Professionals

2

VOLGEN VAN EN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELINGEN OP HET VAKGEBIED DOOR

3

VERTEGENWOORDING VAN DE LEDEN

  • DACT vertegenwoordigt de leden t.a.v. onderwerpen die voor het gehele vakgebied relevant, neutraal en niet controversieel zijn
  • Vnl. op het gebied van wet- & regelgeving
  • DACT reageert op verzoeken voor bijdrage / input / ondersteuning maar start zelf geen acties.
  • Toets: het moet objectief vast te stelen zijn dat over een standpunt / onderwerp geen tegenstrijdige belangen bij achterban bestaan

4

PROMOTIE VAK(GEBIED) EN SAMENWERKING

  • Campagne TALK TO THE TREASURER!
  • DACT TREASURY BEST PRACTICE AWARD
  • Samenwerking met relevante verenigingen en instanties