Commissie Vaktechniek

Medio 2015 heeft de DACT een commissie ingesteld die zich bezighoudt met relevante wet- en regelgeving en vaktechnische vraagstukken. De commissie bestaat uit minimaal 5 leden vanuit diverse disciplines die vele jaren ervaring hebben in het treasury vak en sterk theoretisch (en fiscaal/juridisch) onderlegd zijn. Momenteel bestaat de commissie uit: Erwin Bastianen (voorzitter; NIKE), Patrick Kunz (Pecunia Treasury & Finance), André Wieringa (AP Group), Haseena Khodadin (EY), Bart Verweij (Mollie), Dagmara Kowalska (Unit4) en Richard Blokland (NewCold). Deelname is op persoonlijke titel. 

Nieuwsbrieven

Taakomschrijving en bevoegdheden

De commissie is bevoegd om onderstaande werkzaamheden namens het DACT-bestuur uit te voeren. Het bestuur is en blijft echter exclusief bevoegd om namens de vereniging standpunten in te nemen en uit te dragen.

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over relevante wet- en regelgeving en vaktechnische vraagstukken
  • Het signaleren en delen van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen, opvattingen en inzichten
  • Het analyseren en becommentariëren van de conceptrapportages van (lobbyisten van) de EACT, (discussie)-rapporten van gezaghebbende instanties, zoals de Europese Commissie of de Raad voor de Jaarverslaggeving, en richtinggevende (branche)rapporten van gezaghebbende maatschappelijke en private organisaties
  • Het onderhouden van contacten met de toezichthoudende en overkoepelende brancheorganisaties in de financiële sector en vaktechnische commissies van andere treasuryverenigingen
  • Het formuleren van DACT-standpunten over voor het treasury vakgebied relevante onderwerpen
  • Het informeren van de leden over actuele vak ontwikkelingen
  • Het geven van voorlichting aan de DACT-leden en het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen leden in studiebijeenkomsten e.d.
  • Het aandragen van onderwerpen en casestudies voor PEP-bijeenkomsten