Invitation Only

DACT organiseert op onregelmatige basis één of meerdere bijeenkomsten onder de noemer “invitation only”. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor een deel van de leden op grond van specifieke criteria een persoonlijke uitnodiging ontvangt.

“Round Table Conference (RTC)” (Invitation only)

De RTC is een activiteit van de DACT die in 2009 voor het eerst heeft plaatsgevonden. Het doel is met Corporate Treasurers en experts op een specifiek vakgebied over strategische vraagstukken te discussiëren in een besloten bijeenkomst. De deelnemers worden op grond van een aantal criteria, waaronder functie en onderneming, geselecteerd en uitgenodigd. Het onderwerp van een RTC wordt ‘en petit comité’ ingeleid door een ter zake deskundige spreker. Een gerenommeerde moderator leidt de discussie om het interactieve karakter van de sessie waarborgen.

26 september 2009
RTC Pensioenen programma

16 juni 2010
RTC Internationale vestigingsplaats voor ondernemingen vanuit fiscaal perspectief programma

22 september 2011
RTC Alternatieve financieringsvormen

13 maart 2012
RTC Eurocrisis programma

“Walking dinner” nieuwe leden (Invitation only)

Het aantal leden stijgt jaarlijks en het bestuur verheugt zich enorm dat zoveel treasury professionals zich bij DACT aansluiten. De vereniging telt per medio 2021 670 leden. Het bewijst dat de vereniging leeft en voorziet in een behoefte. Door de snelle groei en de grote opkomst bij de activiteiten wordt het wel steeds lastiger om de nieuwe leden persoonlijk te leren kennen. Die kennismaking staat bij het bestuur juist hoog op de agenda. Daarom organiseert DACT sinds 2010 jaarlijks in januari een “walking” dinner voor nieuwe DACT-leden.

Leden die in het jaar daaraan voorafgaand lid zijn geworden ontvangen een uitnodiging voor dit diner. Tijdens dit diner wisselt men drie keer van tafel en van tafelgenoten. De tafels worden voorgezeten door een of twee bestuursleden. Zo kunnen de nieuwkomers de bestuursleden en hun collega-leden leren kennen en kan het bestuur met de nieuwkomers kennismaken. Het diner dient tevens als een denktank. Tijdens de tafelgesprekken hoort het bestuur graag wat men van het lidmaatschap verwacht en wat de ervaringen tot nu toe zijn.