Permanent Education Program PEP

Onder de noemer PEP (Permanent Education Program) biedt DACT regelmatig een opleidingsaktiviteit aan over een bepaald onderwerp. Het PEP-programma behandelt zowel traditionele vaktechnische onderwerpen (zoals cash management, interest rate management, loan documentation en werkkapitaalbeheer) als nieuwe onderwerpen. Bij dit laatste valt te denken aan onderwerpen als Fintech, cybercrime, etc.

U kunt zich aanmelden voor PEP-workshops door middel van de button Agenda.

DACT beschikt niet over voldoende menskracht om dit gehele opleidingsaanbod zelf te ontwikkelen en uit te voeren. De PEP-aktiviteiten worden derhalve is samenwerking met de DACT-partners en andere met de DACT samenwerkende partijen uitgevoerd. De PEP-aktiviteiten worden op de DACT-website aangekondigd en alle DACT-leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn in de meeste gevallen kosteloos en worden gehouden ten kantore van de aanbieder. De voorkeur gaat uit naar een tijdsduur van maximaal een halve dag; van 15.30 tot 18.00 uur is ook een goede formule. Voor introducés kan een beperkte financiële bijdrage gevraagd, tenzij de aanbieder aangeeft daar geen noodzaak toe te zien. Het gemiddelde aantal deelnemers varieert van 25 tot 50.

Uit de evaluaties blijkt dat dit programma voorziet in een behoefte: DACT-leden blijven up to date op het vakgebied en marktontwikkelingen. De aanbieder heeft en houdt goed contact met de doelgroep.
Wilt u ook of weer een PEP-onderdeel van DACT verzorgen, dan kunt u dit melden door middel van een email aan management@dact.nl.