Sander van Tol - Zanders

De evolutionaire kracht van Treasury

Sander van Tol - Zanders
“In de afgelopen 25 jaar is DACT meegegroeid met het ontwikkelende treasuryvakgebied en de toenemende diversiteit van de Nederlandse treasurycommunity. In hetzelfde jaar dat DACT werd opgericht, zette ik zelf mijn eerste stappen in het treasuryvak. Ik voel me dan ook vereerd – én een beetje jarig – dat ik met dit artikel een plek in deze lustrumuitgave krijg.”

Nu treasury inmiddels 25 jaar ook als een rode draad door mijn leven loopt, is dit een goed moment om te bekennen dat ik met het nodige toeval in het treasurygebied belandde. Als student was ik nauwelijks bekend met het vak Treasury. Op de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam hingen bij de vakgroep Financiering & Beleggingen wel posters van de Van den Boom Groep, waarop allerlei activiteiten en vacatures binnen het treasuryvakgebied stonden vermeld. Maar wat het precies inhield, was mij onbekend.
Totdat ik een gastcollege bijwoonde van de financieel directeur van Woonbedrijf Rotterdam. De kernboodschap van zijn verhaal was duidelijk en simpel: ‘Cash is real and profit is just an opinion.’ Dit mantra wekte meteen mijn interesse. Via dit gastcollege kwam ik dan ook als stagiair op de treasury-afdeling van het Woonbedrijf Rotterdam terecht. En daarna ben ik nooit meer uit het treasuryvak weggegaan.

“Cash is real and profit is just an opinion”

De competenties van de treasurer

Terugkijkend op de afgelopen kwart eeuw valt op dat de toegevoegde waarde van de treasurer dezelfde gebleven is. De belangrijkste competenties zijn nog steeds het berekenen van de ‘time value of money’ en het kwantificeren van financiële risico’s. Deze skills komen altijd terug in de kern van ons vak. Tegelijk zijn er ook elementen van ons vak veranderd. Treasury evolueert en speelt in op tijdelijke (en soms revolutionair lijkende) trends of events, zoals de invoering van de euro, de dreiging van de Grexit, de processen rond de Brexit, de vervanging van reference rates, hedge accounting, KYC of AML Sanction Screenings.

Verantwoordelijkheid, technologie en strategie

Welke ontwikkelingen tekenen dan de evolutie van ons vakgebied in de laatste 25 jaar? Ik licht er graag drie kort uit. De eerste is de bredere verantwoordelijkheid voor Treasury. De kerngebieden van de treasurer zijn cash & liquidity management, financiering en risicomanagement. In de afgelopen jaren zien we echter dat Treasury ook een belangrijke rol speelt bij discussies over bijvoorbeeld pensioenen, commodity price risk management, ESG, verzekeringen, investor relations, enterprise risk management en cybersecurity. Daarmee is ook de samenwerking met Financial planning & analysis (FP&A) steeds nauwer en belangrijker geworden voor de langetermijnfinanciering van de onderneming.

Een tweede ingrijpende ontwikkeling is de steeds grotere rol die technologie in ons vak speelt. Nieuwe technologie wordt als ‘driver’ ingezet om bestaande processen efficiënter uit te voeren (digitalisering van processen en straight-through-processing). Of om meer waarde toe te voegen in het proces door middel van ‘emerging technologies’, zoals artificial intelligence (AI), machine learning (ML) of robotic process automation (RPA).

Ten slotte is in de rol van de treasurer steeds duidelijker sprake van een opsplitsing tussen operationele en strategische activiteiten. Corporates streven naar het centraliseren, standaardiseren en automatiseren van hun operationele activiteiten. Vervolgstap is dan om deze processen te beleggen bij een shared service centre, waarbij Treasury nog wel verantwoordelijk is voor het ontwerpen van het proces, maar niet voor de uitvoering. Dit betekent dat Treasury zich kan ontwikkelen tot een Centre of Excellence gericht op de meer strategische, waardecreërende activiteiten. Deze waardecreatie is nog steeds nauw gelinkt aan de eerdergenoemde kerncompetenties van de treasurer.

De waarde van dact

Graag wil ik DACT en al haar leden via dit artikel feliciteren met het zilveren jubileum. Een mijlpaal die de kracht van onze vereniging markeert. DACT is 25 jaar geleden ontstaan uit een fusie van drie verenigingen en telt vandaag de dag meer dan 650 leden. Er staat nu een volwassen, bloeiende en vitale vereniging die meegroeit met het ontwikkelende vakgebied en de toenemende diversiteit van de Nederlandse treasurycommunity. Zo voegt ook DACT via haar talloze activiteiten, educatiesessies en evenementen strategische waarde toe aan ons evoluerende vakgebied.

Share facebok share Twitter share LinkedIn share WhatsApp share