De DACT levert een bijdrage aan de universitaire postdoctorale Treasury-opleidingen, waarmee de titel Register Treasurer kan worden verkregen. Hiertoe is de Stichting Register Treasurer opgericht, die de rechten heeft ten aanzien van de gedeponeerde titel ‘Register Treasurer’. De Stichting kan deze titel koppelen aan door de Stichting erkende postdoctorale opleidingen. De Stichting beheert tevens het register waarin de titelhouders worden ingeschreven. Een DACT-bestuurslid heeft zitting in het bestuur van de Stichting Register Treasurer.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
– Drs. A. Hollema  (voorzitter)
– Prof.dr. C. Cools RA, (vice-voorzitter)
– Drs. F.H. Hensel (penningmeester)
– Prof.dr. H. Rijken , Vrije Universiteit
– Mw. mr E.N.F. Licht (secretaris)