29 november 2021

Gasunie bekroond voor haar innovatieve Sustainability-Linked Bond   

Na een spannende strijd is de winnaar van de DACT Treasury Award 2021 bekend. N.V. Nederlandse Gasunie kreeg de meeste stemmen van de leden van de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT). Avery Dennison en VodafoneZiggo werden respectievelijk tweede en derde.

De DACT Treasury Award wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgereikt. Leden van de DACT konden Treasury-projecten en -transacties nomineren voor deze verkiezing. Alle inzendingen werden beoordeeld op verschillende criteria: Innovatie, Inspiratie en Milieu, Duurzaamheid & Governance. De onlangs uitgegeven Sustainability-Linked Bond (SLB) van Gasunie, de allereerste van een Europese gastransportnetbeheerder, bleek de winnende propositie te zijn. 

Gasunie CFO Janneke Hermes: “Gasunie is een belangrijke speler in de Nederlandse en Duitse energietransitie, met een investeringsportefeuille van € 7 miljard tot 2030. Ondertussen zetten wij ons intensief in om de uitstoot van CO2 en methaan in onze gasnetten en -opslagen terug te dringen. Door niet één, maar twee ambitieuze emissiereductiedoelstellingen aan ons SLB-framework en onze eerste SLB te koppelen, voegen wij de daad bij het woord. We waarderen het dat de leden van DACT dit erkennen.”

Over het project

De investeringsportefeuille van Gasunie voor dit decennium omvat grootschalige energietransitieprojecten en investeringen in bestaande gastransport- en gasopslaginfrastructuur. Tegelijkertijd heeft Gasunie, geïnspireerd op de VN Sustainable Development Goals, maatschappelijke impactdoelen geformuleerd voor haar dagelijkse bedrijfsvoering. De eerste SLB van Gasunie combineert ‘grijze’ financiering met ‘groene’ doelstellingen en koppelt het renteniveau aan het bereiken van verschillende impact-KPI’s.

Gasunie en zijn Sustainability Structuring Advisor[1] kozen twee ambitieuze raamwerk-KPI’s; relevant, kernachtig en materieel voor zowel het bedrijf als de maatschappij. De eerste is een vermindering van de eigen methaanemissies in 2030 met bijna 50% ten opzichte van 2020. De tweede is het terugdringen van scope 1+2 CO2-emissies in een variabele formule, neerkomend op een reductie van 30% in 2030 ten opzichte van 2020 als de getransporteerde gasvolumes in beide jaren gelijk zouden zijn.  

In de zich ontwikkelende markt voor duurzame obligaties stonden Gasunie en haar bankenconsortium[2] voor de uitdaging de eerste SLB van Gasunie te lanceren met een sub-benchmarkvolume van EUR 300 mln. Bijkomende complexiteit was Gasunie’s streven naar een lange-termijnlooptijd van 15-20 jaar.

Na gesprekken met investeerders lanceerde Gasunie een 15-jaars SLB gekoppeld aan beide KPI’s, met een boete van 10 basispunten voor elke KPI die niet wordt gehaald. Dit resulteerde in een totale maximale boete van 100 basispunten. Met een uiteindelijk orderboek van 754 miljoen bleek deze strategie succesvol. Het resulteerde in een spread van mid swap + 38 basispunten, wat neerkomt op 2-3 basispunten aan ‘Greenium’.

Over DACT

DACT, de Nederlandse Vereniging van Corporate Treasurers, is de beroepsvereniging voor corporate treasurers en treasury professionals in Nederland. De vereniging telt bijna 700 leden, werkzaam bij multinationals en grote en middelgrote ondernemingen en bij de overheid en non-profitorganisaties. DACT bevordert de professionele ontwikkeling van haar leden en het treasury-vak, zowel binnen als buiten de vereniging. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Gasunie

Contact: Loek Caris, Gasunie Investor Relations

E. a.p.j.caris@gasunie.nl      

M. +31 6 28975615

I. Gasunie.nl

DACT

Contact: Joan Schutte, voorzitter DACT

E. voorzitter@dact.nl

M. +31 6 42493195

I. www.dact.nl

[1] ABN AMRO en NatWest.

[2] ABN AMRO, Crédit Agricole en ING.