PIT-bijeenkomst 6 november 2018

Wederom een succesvolle, goed bezochte PIT-bijeenkomst. Onderwerpen:

  • Verandermanagement met als inleider Pieter Reijnders, Founder & Change Maker bij Happy Goose
  • Fintech Payments met als inleider Linda Geux, Senior Manager Payments Strategy – ING

Pieter Reijnders geeft in zijn inleiding aan hoe veranderingen in organisaties succesvol tot stand gebracht kunnen worden, ook als er geen directe gezagsverhouding bestaat tussen verandermanager (zoals een interim Treasurer) en de persoon, die iets moet veranderen. Belangrijk is dat alle deelnemers aan het veranderproces een gemeenschappelijk belang ervaren. Voorst is belangrijk dat het veranderproces uiteen wordt gerafeld in afhankelijkheden in het veranderproces. Voor een efficiënt veranderproces dient de eerste verandering plaats te vinden op het “laagste” niveau, dwz het niveau waar de verandering niet afhankelijk is van veranderingen door anderen. Als op het laagste niveau de verandering een feit is, kan de volgende verandering op het direct hogere niveau worden geïmplementeerd. Om zo uiteindelijk de beoogde procesverandering te realiseren.

Linda Geux heeft een bevlogen tour d’horizon gegeven over de nieuwste trends op het gebied van het betalingsverkeer m.n. van C2B en van particulier naar particulier.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de cashless economie (in NL wordt nog slechts een gering deel van alle betalingen cash gedaan i.t.t. bijvoorbeeld Duitsland, waar nog meer dan 80% van de betalingen in cash zijn), nieuwe technische betaalmogelijkheden zoals bijv. Amazone-go met daaraan gekoppeld de juridische vraag, wanneer er van een transactie sprake is, of PSD2, waarbij 3e partijen toegang tot jouw rekening krijgen. Hiervoor zal binnenkort 2 factorautorisatie vereist zijn.

Na de rondvraag cq inventarisatie van onderwerpen voor volgende sessies van PIT (virtual accounts, blockchain (Ripple), RPA in Treasury) is afscheid genomen van René Wilderom als Bestuurslid van PIT. Tevens werd een oproep gedaan aan potentiële nieuwe bestuursleden zich te melden. Inmiddels hebben zich 3 nieuwe bestuursleden aangemeld.