Mark Tijssen is treasurer bij Erasmus MC in Rotterdam. Als specialist (en generalist) waakt hij elke dag over de financiële gezondheid van het ziekenhuis, in de volle breedte. Al draagt hij geen witte jas en stethoscoop, ook in zijn functie is het rennen en vliegen, hollen of stilstaan.

Hoe ben je in het treasuryvak beland?

‘Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de HEAO in Arnhem. Na het behalen van mijn diploma ben ik in 1990 als controller in dienst getreden bij NMB Postbank, nu ING Bank. Daar heb ik zeventien jaar gewerkt, waarvan de laatste periode in verschillende accountmanagementfuncties. Rond 2007 begon de commercie te schuren. Ik voelde me steeds minder bij de bank thuis. Alles draaide maar om één ding: geld. Niet echt inspirerend. Eén van mijn accounts was healthcare. Die sector sprak me aan. Na wat rondkijken ben ik in 2008 overgestapt naar Erasmus MC, als controller. Die functie heb ik vervuld tot 2016. In dat jaar ging de toenmalige treasurer met pensioen. Een prachtkans om mijn loopbaan een nieuwe wending te geven. En nu zit ik alweer vijf jaar op deze plek, met heel veel plezier.’

Wat zijn je belangrijkste aandachtsgebieden?

‘Allereerst het cashmanagement, ofwel het beheer van alle inkomende en uitgaande geldstromen. Bij Erasmus MC gaat jaarlijks zo’n 2 miljard euro om, meer dan veel mensen beseffen. Als we dit niet adequaat managen, ligt het ziekenhuis al snel op de IC.  We werken met vijf verschillende banken, waarvan twee huisbanken. Deze bankrelaties zijn erg belangrijk, niet alleen voor het betalingsverkeer maar ook voor de kredietverlening. In 2018 heeft Erasmus MC een nieuw pand betrokken, na tien jaar bouw. Dit is grotendeels extern gefinancierd. Nu staan we voor een volgende grote operatie: de renovatie van de medische faculteit en het Sophia Kinderziekenhuis. Ook hiervoor is de komende jaren externe financiering nodig. Een tweede aandachtsgebied is de meerjarenbegroting.  Dat valt normaliter niet onder treasury, maar op verzoek van het management van Erasmus MC doe ik dit erbij. Zeer waardevol, want het geeft scherp inzicht in wat er allemaal in huis speelt. Verder ben ik sinds twee jaar ook verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille. Breder kan haast niet.’

Voor welke specifieke uitdagingen sta je bij Erasmus MC?  

‘Op verzekeringsgebied speelt een indringend vraagstuk. Waar schadeverzekeraars voorheen stonden te trappelen om klanten binnen te halen, maken ze nu een terugtrekkende beweging. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Premies zijn al met 30% gestegen en de polisvoorwaarden worden steeds verder aangescherpt. Dit raakt veel bedrijven en organisaties, zowel in de profit als nonprofitsector. Shell heeft haar verzekeringsrisico’s inmiddels ondergebracht bij een eigen verzekeringsclub, een captive. Die oplossing is voor ons lastig omdat we als overheidsinstelling met publiek geld werken en daarom van oudsher zo conservatief mogelijk handelen. Deze kwestie vergt dus veel denkwerk, ook van onze collega-UMC’s. In de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) trekken we gezamenlijk op. Een andere uitdaging ligt op personeelsvlak. Ik zoek al maanden naar een assistent-treasurer. We hebben van alles aan werving gedaan, maar het lukt niet om de vacature te vervullen. Onbegrijpelijk, want Erasmus MC is een topwerkgever en voor finance professionals is dit een gouden kans.’

Waarvan krijg jij in je werk positieve energie?

‘De afwisseling en de dynamiek. Elke dag is anders en het is hollen of stilstaan. De ontwikkelingen in de medische sector, en daarmee ook in mijn vak, gaan razendsnel. Er verandert van alles, van nieuwe automatiseringssystemen en koppelingen met API’s tot en met betaalmethoden. Ook COVID-19 brengt uitdagingen met zich mee, zoals veranderende geldstromen. Als treasurer moet ik alle zeilen bijzetten om up-to-date te blijven, en daar word ik blij van. Nieuw terrein ontdekken ligt mij meer dan op routine varen. Wat mijn functie extra leuk maakt, zijn de vele contacten. Extern, met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en banken, maar ook intern, door de hele organisatie heen en van hoog tot laag. Communiceren, lijntjes leggen, verbinden, dat is het fundament onder mijn werk.’